โรคที่มาจากฝน

“โรคที่มาจากฝน”

               สภาพอากาศจะมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เชื้อโรคหลายชนิดสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว รวมทั้ง อุบัติเหตุต่าง ๆ เป็นภัยร้ายแรงอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าว เช่น อุบัติเหตุบนท้องถนน  อุบัติเหตุในบ้าน เช่น อันตรายจากสัตว์มีพิษ  งู ตะขาบและแมลงมีพิษต่าง ๆ

               ส่วนโรคที่มากับน้ำ เช่น โรคท้องเสีย อาหารเป็นพิษ และไทฟรอยด์ เกิดจากรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรค ทำให้มีอาการอ่อนเพลีย ขาดน้ำ และมีไข้ ดังนั้น จึงควรระวังโดยเฉพาะ ในเด็กเล็กและผู้สูงอายุ เพราะโรคดังกล่าวสามารถผ่านบาดแผลหรือผิวหนังได้ เช่น เลปโตสไปโรซิส หรือ ไข้ฉี่หนู จะมีอาการที่แสดงอย่างเด่นชัด คือ มีไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ตาแดง และถ้ารุนแรงอาจถึงไตวายและเสียชีวิตได้

             โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัดใหญ่ หลอดลมและปอดอักเสบ เกิดจากมีความชื้นในอากาศสูง ทำให้มีโอกาสจะได้รับเชื้อมากขึ้น ลักษณะเด่นของโรคในกลุ่มนี้ คือ เกิดจากเชื้อไวรัส มีไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย ปวดศีรษะ และปวดเมื่อยตามตัว ซึ่งโรคดังกล่าวสามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็ว ถ้าตรวจพบในระยะแรกแพทย์จะให้ยาต้านไวรัส เพราะจะทำให้ความรุนแรงลดลงได้ นอกจากนี้ โรคที่ต้องติดตามและเฝ้าระวัง คือ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ เนื่องจากเชื้อไวรัสมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง ดังนั้น จึงต้องติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ

             ส่วนโรคที่มากับฤดูฝน ได้แก่ โรคไข้เลือดออก เป็นโรคที่พบบ่อยในช่วงหน้าฝน โดยมียุงลายเป็นพาหะ ลักษณะอาการจะมีไข้สูง ปวดศีรษะ เมื่อยตัว เบื่ออาหาร ถ้าเป็นมากเกล็ดเลือดจะต่ำ ทำให้เลือดออกในร่างกายและอาจเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ ยังมีโรคที่มากับยุง เช่น โรคสมองอักเสบ มาลาเรีย โรคผิวหนัง อักเสบจากยุงกัด ดังนั้น จึงควรป้องกันโดยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง อย่าให้มีแหล่งน้ำที่มีน้ำขังในบริเวณบ้านหรือชุมชน นอนกางมุ้งหรือใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสม ใช้ครีมกันยุง พร้อมทั้ง ให้ความรู้กับบุคคลในครอบครัวและชุมชนเกี่ยวกับโรคที่มียุงเป็นพาหะ

Cr. สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *