การให้อภัยคือการแก้แค้นที่ดีที่สุด

การให้อภัยคือแก้แค้นที่ดีที่สุด

             การไม่ถือโทษ ไม่ถือโกรธกับสิ่งที่ผ่านมา แม้จะถูกกระทำฝ่ายเดียว โดยอาศัย “เมตตา กรุณา” ที่เรามี .. “การให้อภัย” ดูเหมือนว่า เรายอม ไม่ติดใจ ไม่เอาเรื่อง แล้วเขาจะได้กำเริบ ส่วนเราเสียเปรียบ ความจริงแล้วไม่ใช่ เรากำลังบำเพ็ญบารมี คือ “อภัยทาน”

             เรื่องเล็กก็ฉุนขาดอาละวาดได้หมดนานไปก็เป็นคนโกรธง่ายหายยากอยากเลิกนิสัยขี้หงุดหงิดโกรธง่ายหายยากอารมณ์ขีหงุดหงิดมักมีที่มาที่ไปคือไม่ได้อย่างใจแล้วขัดเคืองง่าย สะท้อนให้เห็นว่าอยากเอาให้ได้อย่างใจมาก และอดกลั้นกับ คลื่นรบกวนได้ยากทางที่จะไม่หงุดหงิดง่ายคือ ทุกครั้งที่รู้สึกพุ่ง ๆ เหมือนอยาก เอาให้ได้อย่างใจมาก ๆ ให้เตือนตัวเองว่านี่คือรากฐานอย่างที่สุดของความหงุดหงิดง่าย

              ขัดเคืองง่ายเพราะถ้าอยากสิบ โลกมักให้แค่หนึ่งหรืออย่างเก่งก็ไม่ถึงห้าเมื่อฉุกใจคิดได้ก็จะเห็นโทษของความอยากเอาให้ได้อย่างใจจิตจะฉลาดขึ้นทีละนิดและใจเย็นกว่าเดิมทีละหน่อยส่วนทางที่จะอดกลั้นกับคลื่น

               รบกวนได้มากขึ้น ก็คือเพิ่มเหตุปัจจัยของ ความหนักแน่น เช่น พูดคำไหนคำนั้น แม้แต่ตั้งใจกับตัวเอง ถ้าเป็นเรื่องดีเป็นคุณประโยชน์ อย่างไรก็ต้องทำให้สำเร็จ เช่น จะสวดอิติปิโสให้ได้ทุกวันเป็นเวลาหนึ่งเดือน ต่อให้ฟ้า

               ถล่มดินทลายก็ต้องหาเวลาสักสามนาทีมาสวดให้จงได้ถ้าทำอย่างนี้ เราจะพบเครื่องรบกวนทั้งภายนอกภายในมาลองใจมากมายหากผ่านด่านสำเร็จ ก็เท่ากับฝึกเอาชนะคลื่นรบกวน ไม่แพ้คลื่นรบกวนง่าย ๆ

CR  : bangpunsara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *