บทสรุปแห่ง ความลับ ของ ความรัก

1. ความรักเป็นนามธรรมที่จับต้องไม่ได้ ไม่มีใครบอกได้ว่า รักคืออะไร นิยามความรักจึงมีมากมายตามความคิด ความรู้สึกของคนที่จะกำหนดให้ค่าความรัก ซึ่งมีทั้งสวยงามและหมุ่นมัวตามประสบการณ์ที่ตนเจอ บางคนวิ่งวนไขว่คว้าหาความรักแต่กลับไม่ได้มา บางคนอยู่เฉยๆ ความรักกลับพุ่งเข้าหา บางคนได้รักมาแต่รักษาไว้ไม่ได้ก็ปล่อยให้หลุดลอยไปแล้วจะจัดการอย่างไรกับความรัก

2. ทัศนคติความรักที่สวยงาม บนพื้นฐานของความเป็นจริงจะช่วยให้เรารับมือกับความรักได้อย่างมีสติ รู้วิธีที่จะอยู่กับความรักโดยไม่เจ็บปวด รักตัวเองจึงเป็นบทสรุปแรกแห่งความรัก รักตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัว ที่ทำทุกอย่างเพื่อตอบสนองความสุขของตัวเองโดยไม่สนใจว่า สิ่งที่ทำไปนั้นจะถูกหรือผิด ขอให้ตัวเรามีความสุขก็พอ แบบนี้ไม่ใช่การรักตัวเอง

3. การรักตัวเองให้เป็น คือ เห็นค่าของตน เห็นความสำคัญของทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ทุกคำสอน ทุกประสบการณ์ ทุกการเรียนรู้ ที่หล่อหลอมขึ้นเป็นตัวเรานั้น ล้วนเป็นของขวัญล้ำค่าที่ทำให้ตัวเราเป็นคนพิเศษและมีคุณค่า การคิดและรู้สึกเช่นนี้เป็นทัศนคติเชิงบวก ที่กระตุ้นให้เราอยากทำความดี เพื่อเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองมากขึ้น เราจะรักษาสุขภาพเพราะเห็นค่าของร่างกายมนุษย์ และจะไม่มีวันทำร้ายตัวเองไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรค หรือมีทุกข์จากรัก เราจะไม่ทำร้ายจิตใจของเราด้วยการคิดย้ำๆ ซ้ำๆ ถึงคนถึงเรื่องที่ทำให้เราเจ็บปวด เพราะแทนที่เราจะจมกับความเศร้า เอาเวลามาสำรวจข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุงแก้ไขมองเห็นข้อดีของตนเองและพัฒนาให้ดีขึ้นไป

4. เมื่อเราเห็นค่าของตัวเอง รักตัวเองเป็นแล้ว ไม่ยากเลยที่เราจะเห็นค่าของคนอื่น และรักคนอื่นได้ เป็นบทสรุปที่สองของความรัก รักแบบนี้เป็นรักแบบเมตตา ปราถนาให้คนอื่นมีความสุข คู่รักหรือสามีภรรยาที่คบกันใหม่ๆ ความรักจะเป็นแบบโรแมนติก เห็นความน่ารักน่าใคร่ของคนรักก็จะมีอารมณ์โรแมนติกอ่อนหวาน แต่พอคบกันหรืออยู่กันไปนานๆ ได้พบได้เห็นข้อบกพร่องของกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำที่บางครั้ง ทำให้หมดอารมณ์โรแมนติก ความรักแบบเมตตาจะเข้ามาช่วยประคับประคองชีวิตรัก ชีวิตคู่ให้ดำเนินต่อไปได้ ด้วยการมองเห็นความดีที่มีอยู่ในตัวของกันและกัน ให้อภัยในข้อบกพร่อง ช่วยชี้ช่วยแนะนำสิ่งดีๆให้แก่กัน

5. คู่รัก หรือชีวิตคู่ที่ต้องการสร้างฐานความมั่นคงเข้มแข็งในความรักของตน จึงต้องมีทั้งรักแบบโรแมนติกและรักแบบเมตตา รูปกายที่งดงามจะเสื่อมลงไปตามกาลเวลา ความสวยงามที่เราเคยเห็นเคยชอบ กระตุ้นให้เราเกิดอารมณ์รักโรแมนติกไม่ได้คงทนอยู่ตลอดไป เมื่อใดความเสื่อม ความแก่ ความชรามาเยือน ความดีและคุณธรรมในตัวจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวรักในกันและกันเอาไว้ เป็นที่พึ่งให้กันได้

6. ถ้าอยากให้ชีวิตรักยั่งยืนและมีความสุข ชักชวนกันปฏิบัติธรรมเสียเดี๋ยวนี้ ปฏิบัติธรรมคือ ปฏิบัติให้ตัวเองมีคุณธรรม จริยธรรม พื้นฐานง่ายๆคือ ศีล 5 รักษาให้ได้เพราะจะทำให้ชีวิตเป็นปกติสุข ไม่ร้อนใจและห่างไกลภัยอันตรายต่างๆ ดำเนินชีวิตด้วยความเมตตา ประกอบสัมมาอาชีวะ มีความซื่อสัตย์จริงใจ และสำรวมอารมณ์รักใคร่ให้อยู่ในกรอบทำนองคลองธรรม รวมทั้งอนุเคราะห์ช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่คนรอบข้างของเรา ทั้งพ่อแม่พี่น้อง เพื่อนพ้องครูอาจารย์ บริวารลูกศิษย์ ชักชวนแนะนำสิ่งที่ดีๆ ให้แก่กัน ก็จะรักกันได้ยาวนาน

7. ชีวิตเป็นของเรา เราออกแบบเองได้ว่าจะขีดเขียนชีวิตรักของเราแบบไหน ใครที่รักกันอยู่ก็ให้ครองรักอย่างมีสติใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิต ไม่ทำผิดด้วยค่านิยมรักบิดเบี่ยว ใครที่มีทุกข์เพราะรัก ให้ซับน้ำตาและกลับมามองตัวเองให้ชัดๆ มองให้เห็นค่าและพัฒนาตนเอง เริ่มต้นใหม่ให้ความผิดพลาดเป็นบทเรียน ใครที่ยังไม่เคยทุกข์เพราะรัก แต่เห็นทุกข์โทษภัยจากตัวอย่างรักของคนอื่น ให้ดูไว้เป็นตัวอย่าง เป็นข้อคิดสอนใจ วันใดที่ความรักจู่โจมจะได้มีสติ จัดการกับความรักได้อย่างเหมาะสม แต่ทางที่ดีเรารู้แล้วว่า รักมันสุขปนทุกข์ ก็อย่าริรักเลย เพราะความรักเป็นสิ่งสวยงามที่หนามแหลมคม จับไม่ดี ไม่ระวัง อาจโดนหนามแหลมทิ่มแทงเอาได้ ขอให้ทุกคนโชคดีในรักตามแบบของตน

Cr : ทันโลกทันธรรม โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *