8 นิสัยควรทิ้ง ถ้ายังอยากมีคู่

8 นิสัยควรทิ้ง ถ้ายังอยากมีคู่          8 นิสัยที่ไม่ดีควรทิ้ง ก่อนจะไม่มีใครให้เดินควง แต่ก็นะ มันก็ต้องมีกันบ้างที่คู่รักจะแอบหลุดนิสัยแย่ ๆ ใส่กัน แต่ถ้ารู้ตัวแล้ว ก็ต้องรีบปรับก่อนที่จะสายเกินไป          เป็นความจริงเสมอที่ว่า “ความรักมักเริ่มต้นอย่างสวยงาม แต่มักจบลงด้วยความเศร้าเสมอ”  ไม่มีคู่ไหนที่ไม่เคยทะเลาะกัน อยู่ที่ว่าเมื่อทะเลาะกันแล้วเราพร้อมกลับมาจับมือหรือหันหลังเดินจากไป ซึ่งเราได้รวบรวม 8 นิสัยไม่ดีของบรรดาเหล่าคู่รัก ที่อาจเป็นต้นเหตุให้ความสัมพันธ์ต้องจบลง พอรู้แล้วทีนี้เราจะได้หลีกเลี่ยงหรือเลิกนิสัยเหล่านั้นไปก่อนที่อะไรจะสายเกินแก้ …

Read More

บทสรุปแห่ง ความลับ ของ ความรัก

1. ความรักเป็นนามธรรมที่จับต้องไม่ได้ ไม่มีใครบอกได้ว่า รักคืออะไร นิยามความรักจึงมีมากมายตามความคิด ความรู้สึกของคนที่จะกำหนดให้ค่าความรัก ซึ่งมีทั้งสวยงามและหมุ่นมัวตามประสบการณ์ที่ตนเจอ บางคนวิ่งวนไขว่คว้าหาความรักแต่กลับไม่ได้มา บางคนอยู่เฉยๆ ความรักกลับพุ่งเข้าหา บางคนได้รักมาแต่รักษาไว้ไม่ได้ก็ปล่อยให้หลุดลอยไปแล้วจะจัดการอย่างไรกับความรัก 2. ทัศนคติความรักที่สวยงาม บนพื้นฐานของความเป็นจริงจะช่วยให้เรารับมือกับความรักได้อย่างมีสติ รู้วิธีที่จะอยู่กับความรักโดยไม่เจ็บปวด รักตัวเองจึงเป็นบทสรุปแรกแห่งความรัก รักตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัว ที่ทำทุกอย่างเพื่อตอบสนองความสุขของตัวเองโดยไม่สนใจว่า สิ่งที่ทำไปนั้นจะถูกหรือผิด ขอให้ตัวเรามีความสุขก็พอ แบบนี้ไม่ใช่การรักตัวเอง 3. การรักตัวเองให้เป็น คือ เห็นค่าของตน เห็นความสำคัญของทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ทุกคำสอน ทุกประสบการณ์ ทุกการเรียนรู้ ที่หล่อหลอมขึ้นเป็นตัวเรานั้น ล้วนเป็นของขวัญล้ำค่าที่ทำให้ตัวเราเป็นคนพิเศษและมีคุณค่า การคิดและรู้สึกเช่นนี้เป็นทัศนคติเชิงบวก ที่กระตุ้นให้เราอยากทำความดี …

Read More